Tiến sĩ Dr. Harold Katz và Hội thảo chuyên đề "Nguyên nhân và Giải pháp cho Bệnh nhân có hơi thở mùi khó chịu"

Một số hình ảnh về chuyến viếng thăm Việt Nam của Tiến sĩ Dr. Harold Katz và Hội thảo chuyên đề "Nguyên nhân và Giải pháp cho Bệnh nhân có hơi thở mùi khó chịu"